Grondig in groenadvies

 

Nieuwsberichten

 

Kunstgrasgazon 100% veilig

Nu er bij de sportvelden van kunstgras sprake lijkt te zijn van risico’s voor de gezondheid, vraagt u zich wellicht af hoe dat zit met gazons van kunstgras. Wij  kunnen u geruststellen: het Royal Grass® kunstgras dat wij gebruiken, is gegarandeerd veilig. Het wordt namelijk nooit ingestrooid met rubbergranulaat. In sommige situaties is het nodig om het kunstgras te verzwaren, maar daarvoor wordt speciaal zand gebruikt.

neem nu
contact op