Grondig in groenadvies

 

Nieuwsberichten

 

Hart voor Heerenveen

Bij Hart voor Heerenveen ontmoeten Heerenveense bedrijven en non-profitorganisaties elkaar. Maatschappelijk betrokken ondernemers bieden goederen, materialen, professionele producten en diensten gratis of tegen gunstige voorwaarden aan. Maatschappelijke organisaties stellen hun vraag en afgelopen najaar ontmoetten deze beide groepen elkaar in het Posthuistheater. Meer dan 60 matches ontstonden er. Ook dit jaar deed Tenge Hoveniersbedrijf mee en dat leidde tot vijf mooie projecten.

Zo heeft Edwin Boonstra een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van het schoolplein van de R.K. Daltonschool St. Jozef aan de Van Dekemalaan. De school wordt binnenkort verbouwd, de ingang krijgt een nieuwe plek, ideeën over spelen veranderen en dat alles vroeg om een nieuw schoolplein. Belangrijk in de plannen is dat de kinderen worden uitgedaagd om te spelen en daarbij hun fantasie te gebruiken. Natuurlijke materialen zoals boomstammen en schors verdienen daarom de voorkeur.

 

 

Een ander project is een onderhoudsbeurt van de buitenruimte van het Logeerhuis Heerenveen. Kinderen met een belemmering in hun sociaal-emotionele ontwikkeling kunnen hier in het weekend logeren. Er is gesnoeid, opgeschoond en een pad opnieuw gestraat. In het voorjaar wordt de bestrating nog schoongemaakt. Waar mogelijk helpen de kinderen mee. Tegenprestatie is reclame, een lekker ontbijt en als dank voor de werkzaamheden ontving Feitze Leemburg ook een mooie oorkonde!

 

Ook bij De Boekensteun in Skoatterwâld, een woonvorm van Talant, gaat Tenge Hoveniersbedrijf in de tuin aan de slag voor een eenmalige onderhoudsbeurt. Als tegenprestatie ontvangt het bedrijf 25 bollen van keramiek in metalen standaards. Prachtige siervoorwerpen die een mooi plekje verdienen in de tuin.  Tenge Hoveniersbedrijf kan deze bollen straks weer als geschenk gebruiken. Zowel de bollen als de stan-daards worden gemaakt door cliënten van Talant.

 

neem nu
contact op